Fundamenty prefabrykowane

 

Fundament wewnątrz szklarni stanowią betonowe słupki prefabrykowane ustawiane na stopach betonowych a po obrysie szklarni fundament może być wykonany tradycyjnie przy pomocy szalunków (zdjęcie obok).

Lub jako fundament zbudowany z gotowych płyt prefabrykowanych, które przykręca się na specjalnych uchwytach do betonowych słupków zewnętrznych.

 

Zaletami fundamentu z płyt prefabrykowanych są:

1 lepsza izolacyjność termiczna od fundamentu tradycyjnego, gdyż wewnątrz płyty znajduje się płyta styropianowa

2  możliwość wykonywania fundamentów  przy temperaturach niższych od zera stopni.